Referenssi

LED-Screenit

Tienvarsinäyttö tehdasalueella – Mäkelä Alu

Asentamamme tienvarsinäyttö tehdasalueella Mäkelä Alu. LED-kabineteista rakennettu näyttö neuvoo ja ohjaa alueen liikennettä näkyvästi päivänajasta riippumatta. Tehdasalue sijaitsee Alajärvellä.

Sisään rakennettu automattinen kirkkaudensäätö mahdollistaa sen, että vieressä menevä liikenne ei koe haittaa näytön liiallisesta kirkkaudesta. Myös energiankulutus vähenee pimeimpinä aikoina, sillä tienvarsinäyttö ei ylläpidä liiallista kirkkautta turhaan.

Tienvarsinäytön sisältöä voidaan muokata ja tekstisisällöt ovat nopeasti muokattavissa etänä tietokoneelta käsin sisällönhallintapalvelumme kautta. Palvelumme tarjoaa myös kattavasti muita ominaisuuksia esimerkiksi mainontaan ja tiedottamiseen. Palvelumme avulla voit myös poimia tietoa olevassa olevista järjestelmistäsi, jolloin ruudulla näkyvä sisältö päivittyy reaaliajassa selkeän grafiikan kanssa vastaamaan järjestelmistä poimittua tietoa. Pääset tutustumaan palveluun tarkemmin täältä.

LED-näyttöjen yleinen hyödyntäminen tehdasalueilla

LED-näytöt ovat laajalti käytössä erilaisilla tehdasalueilla monissa eri tarkoituksissa. Ne tarjoavat tehokkaan ja joustavan tavan näyttää tietoja, ohjeita ja hälytyksiä tehdasympäristössä. Tässä joitakin tapoja, joilla LED-näytöt voivat olla hyödyllisiä tehdasalueilla:

Tuotantolinjan seuranta: LED-näytöt voivat näyttää reaaliaikaista tietoa tuotantolinjojen tilasta, tuotantomääristä, laadunvalvonnasta ja muista keskeisistä suorituskyvyn indikaattoreista. Tämä auttaa työntekijöitä ja johtoa seuraamaan prosessien tehokkuutta.

Hälytykset ja turvallisuusilmoitukset: LED-näytöt voivat välittää välittömiä hälytyksiä ja turvallisuusilmoituksia, mikä on tärkeää hätätilanteissa tai muissa kriittisissä tilanteissa.

Aikataulut ja aikatauluilmoitukset: Tehdasalueilla on monimutkaisia aikatauluja ja ajoituksia. LED-näytöt voivat näyttää reaaliaikaista tietoa tuotannon aikatauluista, huoltoseisokeista ja muista tärkeistä tapahtumista.

Henkilöstötiedotteet: LED-näytöt voivat toimia tehokkaana viestintävälineenä välittämällä henkilöstölle tietoa, kuten yrityksen uutisia, tapahtumia, turvallisuusohjeita ja muita tärkeitä ilmoituksia.

Suorituskyvyn seuranta: LED-näytöt voivat näyttää suorituskykyyn liittyviä tietoja, kuten energiankulutusta, tuotannon tehokkuutta ja muita ympäristövaikutuksia. Tämä auttaa tehostamaan resurssien käyttöä ja ympäristöystävällisyyttä.

Työntekijöiden ohjaus: LED-näytöt voivat ohjata työntekijöitä esimerkiksi osoittamalla reittejä tai tarjoamalla ohjeita. Ne voivat myös näyttää turvallisuusohjeita ja muuta tärkeää tietoa.

Kokoustiedot: Kokoustiloissa LED-näytöt voivat toimia esitystauluina, näyttää tärkeitä tietoja kokousosallistujille ja tarjota interaktiivisia ominaisuuksia.

Ympäristöseuranta: LED-näytöt voivat näyttää tietoa ympäristötekijöistä, kuten ilmanlaadusta, lämpötilasta ja kosteudesta, mikä on tärkeää tietyillä teollisuudenaloilla.

Tienvarsinäyttö tehdasalueella voi parantaa tehokkuutta, viestintää ja turvallisuutta. On tärkeää valita korkealaatuiset ja kestävät näytöt, jotka ovat soveltuvia teollisuusympäristöön ja täyttävät tarvittavat turvallisuusstandardit.

Voit tutustua LED-screenien ominaisuuksiin täältä.